JOM 2016/941, RvS 21-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2519, 201509062/1/A1

Inhoudsindicatie

Impliciete vrijstelling voor gebruik woning als burgerwoning?

Samenvatting

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen kan een vrijstelling voor een gebruik van een pand dat in strijd is met het bestemmingsplan worden geacht rechtstreeks voort te vloeien uit een voor dat pand verleende bouwvergunning als uit de bouwaanvraag zonder meer kan worden afgeleid dat het bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan zal worden gebruikt, en het bevoegde bestuursorgaan, zich bewust van het voorgenomen gebruik, de vergunning in weerwil van de planvoorschriften heeft verleend. De rechtbank heeft in…

Verder lezen
Terug naar overzicht