JOM 2016/950, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2580, 201501866/3/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en actuele regionale behoefte (detailhandel)

Samenvatting

Zoals de ABRvS eerder heeft overwogen dient bij de beoordeling of sprake is van een actuele regionale behoefte, de behoefte te worden afgewogen tegen het bestaande aanbod. Voor detailhandel betekent dit dat wordt gemotiveerd dat rekening is gehouden met het voorkomen van winkelleegstand. Inzichtelijk moet zijn gemaakt dat het plan niet een zodanige leegstand tot gevolg zal hebben dat dit tot een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare situatie zal leiden. Hieruit volgt dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht