JOM 2016/952, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2583, 201504660/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing planschade en Normaal Maatschappelijk Risico in beginsel beoordelen per schadeveroorzakend besluit

Samenvatting

De beoordeling of en zo ja, in hoeverre de schade binnen het normale maatschappelijke risico valt dient in beginsel per schadeveroorzakend besluit te gebeuren. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt ingeval de elkaar opvolgende planologische maatregelen zo nauw met elkaar verweven zijn, dat de voor- en nadelen die uit de maatregelen voortvloeien moeten worden geacht voort te vloeien uit één en dezelfde maatregel. In zo'n geval kunnen de bedragen die…

Verder lezen
Terug naar overzicht