JOM 2016/955, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2561, 201504967/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning tankstation en is provinciale Verordening Ruimte strijdig met Wet ruimtelijke ordening?

Samenvatting

De toets op basis van de vier in artikel 15, eerste lid, van de provinciale verordening vermelde criteria is niet ruimer dan ingevolge artikel 4.1a, eerste lid, van de Wro is toegestaan. Met de criteria in het eerste lid van artikel 15 van de verordening dat sprake moet zijn van een groot maatschappelijk, sociaal en/of (bedrijfs)economisch belang en er geen andere reële mogelijkheden zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht