JOM 2016/966, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2562, 201506663/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoeken om nadeelcompensatie

Samenvatting

Appellanten betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de bouwvergunning een uitvloeisel van de daartoe verleende ontheffing is, dat daaruit volgt dat op de bouwvergunning het planschaderegime van toepassing is, dat de planschaderegeling van artikel 6.1 van de Wro de exclusieve regeling voor het verkrijgen van schadevergoeding is, dat geen plaats is voor beoordeling van de ontheffing of de bouwvergunning in het kader van het leerstuk van de nadeelcompensatie en dat het college de verzoeken om nadeelcompensatie in verband…

Verder lezen
Terug naar overzicht