JOM 2016/967, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2550, 201506315/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Nbw 1998 voor wijzigen, uitbreiden en exploiteren kalverhouderij

Samenvatting

Behoud de Parel en anderen betogen dat ten onrechte is gesaldeerd met saldo van de agrarische bedrijven aan de [locatie 2] in Venlo en aan de [locatie 8] in Grubbenvorst.

Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931, is externe saldering in beginsel mogelijk met een milieuvergunning die is verleend voor de referentiedatum en die na die…

Verder lezen
Terug naar overzicht