JOM 2016/973, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2643, 201602432/1/R6

Inhoudsindicatie

Vasstellen herziening exploitatieplan en belanghebbendheid (hypotheekhouder)

Samenvatting

Vast staat dat FGH Bank geen grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 8.2, lid 4 Wro en dat zij ook geen gronden in het gebied in eigendom heeft. De Afdeling is van oordeel dat FGH Bank als hypotheekhouder niettemin een belang heeft dat rechtstreeks bij het besluit tot wijziging van het exploitatieplan is betrokken. Daartoe acht de Afdeling van belang dat FGH Bank als hypotheekhouder wordt geraakt in een zakelijk recht en er een reële mogelijkheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht