JOM 2016/974, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2641, 201600112/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning mede-bewonen omgezette bedrijfswoning als plattelandswoning en belangenafweging

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het verlenen van de omgevingsvergunning niet betekent dat de woning niet meer als bedrijfswoning zou kunnen worden gebruikt. Het college heeft in redelijkheid met toepassing van artikel 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 3º, van de Wabo omgevingsvergunning kunnen verlenen voor het mede bewonen van de voormalige bedrijfswoning op het perceel [locatie 1] door iemand die geen functionele binding heeft met het op…

Verder lezen
Terug naar overzicht