JOM 2016/979, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2644, 201601221/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Oudehaske-Haskerpoort" gemeente Fryske Marren

Samenvatting

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling om de realisatie van een crematorium op een agrarisch perceel mogelijk te maken. Appellant B voert aan dat het plan in strijd met artikel 3.1.6 van het Bro is vastgesteld. Uit het onderzoek dat bij het bestemmingsplan is gevoegd, blijkt volgens hem niet dat een actuele regionale behoefte aan het crematorium bestaat.

De raad heeft in de toelichting bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht