JOM 2016/981, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2651, 201600408/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "De Wereldbazar te Winschoten" gemeente Oldambt, ontheffing van Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 en omgevingsvergunning voor bouwen Wereldbazar

Samenvatting

De stichting, de vereniging en appellant sub 3 kunnen zich met het besluit van het college van gedeputeerde staten van 21 september 2015 tot ontheffingverlening van de Omgevingsverordening niet verenigen.

De in het besluit tot ontheffingverlening genoemde omstandigheden vormen naar het oordeel van de Afdeling geen bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4.4, tweede lid, van de Omgevingsverordening en…

Verder lezen
Terug naar overzicht