JOM 2016/982, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2603, 201509481/1/R1, 201600859/1/R1

Inhoudsindicatie

Vaststelling hogere waarden ex artikel 110a Wgh t.b.v. reconstructie provinciale weg en bestemmingsplan "Reconstructie N236 traject km 7,0-11,0" gemeente Weesp

Samenvatting

Appellant betoogt dat ten onrechte niet is ingegaan op de gecumuleerde geluidbelasting bij zijn woning. Daarbij had volgens hem ook rekening moeten worden gehouden met het lokale geluidbeleid.

De Afdeling overweegt dat het college zich terecht op het standpunt stelt dat het geen rekening hoefde te houden met het gemeentelijke geluidbeleid. Hiertoe…

Verder lezen
Terug naar overzicht