JOM 2016/985, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2607, 201507732/1/A3

Inhoudsindicatie

Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet

Samenvatting

De Vogelbescherming betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college ontheffing heeft mogen verlenen onder de voorwaarde dat een provinciale toezichthouder heeft geconstateerd dat zich daadwerkelijk belangrijke schade voordoet.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9067), is aan het in artikel 68, eerste lid, aanhef en onder c, van de Ffw gestelde vereiste van belangrijke schade voldaan, indien…

Verder lezen
Terug naar overzicht