JOM 2017/107, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:170, 201601275/1/R1

Inhoudsindicatie

Niet vaststellen exploitatieplan en belanghebbendheid, Financiële uitvoerbaarheid, Geen faseringsregeling gelet op de kleinschalige ontwikkeling

Samenvatting

Indien de raad in dit geval een exploitatieplan zou hebben vastgesteld, zouden zij niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt bij het niet vaststellen van het financiële deel van het exploitatieplan. Daartoe is van belang dat appellant en anderen geen eigenaar zijn van gronden in het exploitatiegebied en evenmin een grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 8.2, lid 4 van de Wro hebben gesloten met betrekking tot gronden in het exploitatiegebied…

Verder lezen
Terug naar overzicht