JOM 2017/113, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:173, 201507555/2/R2

Inhoudsindicatie

Proceskostenveroordeling en hogere vergoeding proceskosten voor juridische bijstand?

Samenvatting

Zoals de ABRvS eerder heeft overwogen, heeft het in de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) neergelegde vergoedingsstelsel een forfaitair karakter. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan van dit forfaitaire stelsel worden afgeweken. De Afdeling ziet in hetgeen appellant heeft aangevoerd geen aanleiding om met toepassing van artikel 2, lid 3 van het Bpb voor de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand een hogere vergoeding toe te kennen dan de forfaitaire…

Verder lezen
Terug naar overzicht