JOM 2017/115, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:162, 201600520/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing schadevergoeding a.g.v. trage en onrechtmatige besluitvorming inzake bouwvergunningen

Samenvatting

Nu vaststaat dat de mededeling en het besluit van 29 maart 2011, alsmede het besluit van 21 december 2011 rechtens onjuist zijn, kan MCR op grond van onrechtmatige daad aanspraak maken op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt. Indien aannemelijk is dat het college ten tijde van het nemen van die besluiten overeenkomstig het recht zou hebben beslist en een rechtmatig besluit zou hebben genomen dat naar aard en omvang dezelfde…

Verder lezen
Terug naar overzicht