JOM 2017/117, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:157, 201600404/1/R3

Inhoudsindicatie

Vaststelling bestemmingsplan "Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist) 2014" gemeente Krimpenerwaard

Samenvatting

Nu de handhavingsprocedure en de planprocedure twee te onderscheiden procedures zijn, brengt het naast elkaar lopen van deze procedures niet mee dat in de planprocedure de mogelijkheid van het naar voren brengen van een zienswijze over het ontwerpplan niet meer dient te worden benut.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 5 maart 2003, ECLI:NL:RVS:…

Verder lezen
Terug naar overzicht