JOM 2017/119, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:164, 201602844/1/A1

Inhoudsindicatie

Reactie waterschap op melding voor aanleggen dam met duiker

Samenvatting

Het dagelijks bestuur betoogt terecht dat in de Algemene regels bij de keur is bepaald dat voor de voorgenomen activiteit geen vergunningplicht geldt. De daarin opgenomen algemene regels vereisen niet dat het dagelijks bestuur reageert op een melding en geven geen bevoegdheid aan het dagelijks bestuur om de voorgenomen activiteit toe te staan of te weigeren. Dit betekent dat het rechtsgevolg, dat voor de voorgenomen activiteit geen vergunningplicht geldt, rechtstreeks voortvloeit uit die algemene regels en dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht