JOM 2017/151, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:272, 201602930/1/A1

Inhoudsindicatie

Vaststellen peilbesluit met een relatief hoog waterpeil is met het oog op natuurbescherming op zichzelf een legitiem na te streven doel

Samenvatting

Het bestreden oordeel van de rechtbank, in de context van de rest van de uitspraak gelezen, houdt in dat het vaststellen van een relatief hoog waterpeil met het oog op natuurbescherming op zichzelf een legitiem - in overeenstemming met de Waterwet - na te streven doel is, en dat het feit dat dit kan leiden tot nadelige gevolgen bij extreme weersomstandigheden op zichzelf beschouwd niet meebrengt…

Verder lezen
Terug naar overzicht