JOM 2017/161, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:221, 201600140/1/A1

Inhoudsindicatie

Intrekking vergunning voor bouwen vaste snackkiosk

Samenvatting

De door het college gegeven redenen kunnen, na afweging van de betrokken belangen, grond zijn voor intrekking van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wabo. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat het college zijn vergunning in werkelijkheid om andere redenen heeft ingetrokken. Voor het oordeel dat het verbod van artikel 3:3 van de Awb is geschonden, bestaat daarom geen aanleiding.

Niet in…

Verder lezen
Terug naar overzicht