JOM 2017/162, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:233, 201602059/1/A2

Inhoudsindicatie

Aanwijzing beschermd dorpsgezicht

Samenvatting

Voldoende is gemotiveerd dat het gaat om een dorpsgezicht in de zin van artikel 1, aanhef en onder f, van de Monumentenwet 1988, zodat de ministers bevoegd waren om het gebied, zijnde een landaanwinningspolder en twee dijklichamen met een omvang van circa 2.500 hectare, aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.

Uit de door de stichting e.a. bedoelde passage in de memorie van toelichting volgt dat ervan is afgezien om cultuurhistorische landschappen te beschermen door deze aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht