JOM 2017/163, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:247, 201601640/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden tegen rijhal van ponyhof

Samenvatting

Nu ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar in de handhavingsprocedure noch de zogenoemde Tegelen-jurisprudentie, noch artikel 8:72, tweede lid, van de Awb in de weg stonden aan de rechtsgeldigheid van de omgevingsvergunning zoals verleend bij besluit van 31 mei 2013, was het college niet bevoegd tot het inwilligen van het verzoek om handhavend op te treden tegen de rijhal van ponyhof.

Bij uitspraak van 8 april 2015 heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht