JOM 2017/167, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:249, 201509367/1/A1

Inhoudsindicatie

Verlening vrijstelling en bouwvergunning voor oprichten woning

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht in aanmerking genomen dat het college heeft mogen aansluiten bij het in artikel 6.24c van het Activiteitenbesluit neergelegde overgangsrecht, dat voorziet in een soepelere regeling met betrekking tot de voorgeschreven afstand dan die welke is neergelegd in artikel 3.46, eerste lid, voor bedrijven waar het opslaan van mest reeds voor de inwerkingtreding van dat artikel plaatsvond.

De rechtbank heeft terecht in aanmerking genomen dat het college heeft mogen aansluiten bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht