JOM 2017/168, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:266, 201501072/1/R2

Inhoudsindicatie

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 2013" gemeente Breda

Samenvatting

Gelet op de zinsnede "of via externe saldering dan wel er daardoor geen significante negatieve effecten op het betreffende gebied ontstaan" in artikel 1, lid 1.80, van de planregels is in het plan onvoldoende gewaarborgd dat de voorziene ontwikkelingsmogelijkheden waarbij als voorwaarde is gesteld dat deze stikstofneutraal plaatsvinden niet leiden tot een toename van stikstofdepositie. Een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied is dan ook niet uitgesloten.

Verder lezen
Terug naar overzicht