JOM 2017/194, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2730, 201508042/2/A3

Inhoudsindicatie

Griffierecht, Griffierecht, -niet betalen, Betalingsonmacht, Betalingsonmacht per zaak, Financiële omstandigheden, al dan niet gelijkblijvende ~

Samenvatting

Beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet betalen van het griffierecht. Beroep op betalingsonmacht.

Indien de schriftelijke verklaring van een rechtzoekende inhoudt dat die inkomensgegevens niet meer actueel zijn, dan dient hij zijn verklaring met bewijsstukken, waaronder loon- of uitkeringsspecificaties, te onderbouwen als hij zijn beroep op betalingsonmacht handhaaft. Als de rechtzoekende hierin slaagt, dan gaat de griffier bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht