JOM 2017/195, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2714, 201509405/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Partij, Belanghebbende, Gevolgen, -vraag of omwonenden nadelige ~ voor gezondheid kunnen ondervinden, Rapport met beperkingen aan generaliseerbaarheid naar gebied

Samenvatting

Besluit tot vaststelling van bestemmingsplan. Appellant sub 3 betoogt dat belanghebbende E en belanghebbende F niet met toepassing van art. 8:26 lid 1 Awb als partij in het geding kunnen worden toegelaten. Belanghebbende E en belanghebbende F hebben gesteld dat zij ondanks de afstand van ongeveer 920 m tussen hun woonperceel en dat van…

Verder lezen
Terug naar overzicht