JOM 2017/209, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:300, 201601019/1/A1

Inhoudsindicatie

Verkeersbesluit inzake milieuzone gemeente Utrecht en belangenafweging (w.o. milieubelang)

Samenvatting

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft een gemeentebestuur beoordelingsruimte bij het nemen van een verkeersbesluit. Dat betekent dat de "absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet hoeft te worden aangetoond". Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen.

Bij besluit van 4 november 2014, gewijzigd bij besluit van 11 november…

Verder lezen
Terug naar overzicht