JOM 2017/211, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:347, 201505591/1/A1

Inhoudsindicatie

Verhouding WRO-Wro en bindende werking PRVS van vóór inwerkingtreding Wro

Samenvatting

Vrijstelling (19 lid 1 WRO) en bouwvergunning eerste fase voor vier woningen met bijgebouwen. De bevoegdheid tot het stellen van algemene regels, zoals vervat in de PRVS, die provinciale staten toekomt krachtens artikel 4.1 van de Wro, bestond nog niet onder de WRO. Bindende werking van de PRVS die dateert van vóór de inwerkingtreding van de Wro verdraagt zich niet met inhoud en systematiek van de WRO, op…

Verder lezen
Terug naar overzicht