JOM 2017/216, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:354, 201602335/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning en Ladder voor duurzame verstedelijking (actuele regionale behoefte)

Samenvatting

Omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van een deel van Kom Zuid Rosmalen. Het door appellante en anderen aangevoerde biedt onvoldoende grond voor het oordeel dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het project in strijd is met artikel 3.1.6, lid 2, aanhef en onder a, van het Bro en dat geen actuele regionale behoefte bestaat aan de vergunde ontwikkeling. In dit geval heeft het college voldoende inzichtelijk gemaakt dat het project…

Verder lezen
Terug naar overzicht