JOM 2017/217, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:306, 201601099/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden jegens gemeenteraad wegens niet binnen tien jaar actualiseren bestemmingsplan

Samenvatting

Gelet op artikel 5:21 van de Awb, houdt het opleggen van een last onder bestuursdwang in dat het college de raad gelast om het bestemmingsplan te actualiseren en dat, indien de raad daaraan niet voldoet, het college door feitelijk handelen de last ten uitvoer legt. Het vaststellen van een herziening van het bestemmingsplan is echter geen feitelijk handelen maar het nemen van een besluit. Daartoe is de raad, …

Verder lezen
Terug naar overzicht