JOM 2017/220, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:307, 201600817/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden tegen gebruik perceel t.b.v. kapsalon

Samenvatting

De mogelijkheid om in het kader van een handhavingsprocedure de gelding van de toepasselijke bestemmingsregeling aan de orde te stellen, strekt niet zover dat het desbetreffende onderdeel van het bestemmingsplan aldus opnieuw kan worden onderworpen aan de bij de beoordeling van het plan te hanteren toetsingsmaatstaf waartegen een procedure bij de Afdeling mogelijk is geweest.

Wat betreft het betoog van appellant dat artikel 40.3 in strijd is met artikel 3.…

Verder lezen
Terug naar overzicht