JOM 2017/221, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:308, 201507816/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen garage/berging en prieel

Samenvatting

Het bestuursorgaan, hoewel het niet aan een welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid voor welstandstoetsing bij hem berust, mag aan dat advies in beginsel doorslaggevende betekenis toekennen. Tenzij het advies naar inhoud en wijze van totstandkoming zodanige gebreken vertoont dat het college dit niet - of niet zonder meer - aan zijn oordeel omtrent de welstand ten grondslag heeft mogen leggen, behoeft het overnemen van een welstandsadvies in beginsel geen nadere toelichting.

Zoals de Afdeling eerder heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht