JOM 2017/222, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:350, 201600577/1/A1, 201600579/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen stal voor houden 72 stuks vrouwelijk jongvee en 20 fokstieren

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht geconcludeerd dat de rundveestal waarvoor vergunning is verleend niet kan worden beschouwd als een stal ten behoeve van een melkrundveehouderij. De rechtbank heeft terecht geconcludeerd dat sprake is van een in het bestemmingsplan niet toegestane (her)vestiging van een intensieve veehouderij. De rechtbank heeft gelet hierop terecht geconcludeerd dat de verleende vergunning bij de bestreden besluiten op bezwaar ten onrechte is gehandhaafd.

Of het rundvee in de stal…

Verder lezen
Terug naar overzicht