JOM 2017/227, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:354, 201602335/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning en Ladder voor duurzame verstedelijking (nieuwe stedelijke ontwikkeling)

Samenvatting

De rechtbank heeft overwogen dat het geldende planologische kader weliswaar voorziet in centrum- en woonvoorzieningen op de betrokken gronden en de planologische afweging om dit mogelijk te maken al heeft plaatsgevonden in het kader van de procedures die hebben geleid tot de vaststelling van de genoemde bestemmingsplannen, maar dat zij van oordeel is dat het college er in dit geval, wegens de omvang van de afwijkingen van de vastgestelde plannen terecht van uit is gegaan dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht