JOM 2017/229, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:436, 201509474/1/A1

Inhoudsindicatie

Vrijstelling bestemmingsplan voor vestiging transportbedrijf en maatwerkvoorschriften over geluidbelasting

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de door omwonenden gestelde overlast door stemgeluid van op het terrein aanwezige chauffeurs in het kader van de toepassing van het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten beschouwing kon worden gelaten. Hetgeen appellanten naar voren hebben gebracht bevat geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het bedoelde stemgeluid het woon- en leefklimaat van omwonenden in onevenredige mate aantast.

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat indien de voorwaarden en maatregelen zoals genoemd in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht