JOM 2017/233, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:417, 201601490/1/R2

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom tot nemen maatregelen zodat vanaf percelen geen water afgevoerd kan worden

Samenvatting

Uit de genoemde rapporten volgt dat na de peildatum wijzigingen in de drainage hebben plaatsvonden, waardoor er meer water afgevoerd kan worden. Van bestaand gebruik in de zin van artikel 1, onder m, van de Nbw 1998 is derhalve geen sprake, waaruit volgt dat de uitzondering op de vergunningplicht, vervat in artikel 19d, derde lid, van de Nbw 1998 zich niet voordoet.

Voor zover het betoog van…

Verder lezen
Terug naar overzicht