JOM 2017/235, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:386, 201508889/1/A1

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsommen teneinde te voldoen aan bepalingen van Activiteitenbesluit milieubeheer en Activiteitenregeling milieubeheer

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college niet gehouden was om in detail voor te schrijven welke maatregelen appellant moet nemen om aan artikel 2.14a, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit te voldoen. Daarbij heeft de rechtbank terecht van belang geacht dat het voor het college niet mogelijk is aan te geven op welke specifieke voertuigen de last betrekking heeft.

Appellant drijft een autodemontagebedrijf. Niet in geschil is dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht