JOM 2017/237, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:405, 201508514/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen overkapping

Samenvatting

De sneltoetscriteria, zoals nader toegelicht door het college en blijkt uit de welstandsnota, zijn alleen van toepassing op kleine, veel voorkomende bouwwerken. De sneltoetscriteria zijn in de welstandsnota opgenomen om duidelijk te maken dat indien aan die criteria wordt voldaan een toets door de welstandscommissie niet is vereist. Strijd met de sneltoetscriteria behoeft derhalve niet met zich te brengen dat reeds daarom het bouwplan in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Daarbij is van belang dat in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht