JOM 2017/240, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:387, 201600901/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en voorzienbaarheid (concreet beleidsvoornemen openbaar?)

Samenvatting

Dat de raad van de toenmalige gemeente Limmen in een openbare vergadering van 8 mei 1980 het plangebied als locatie voor toekomstige woningbouw heeft aangewezen, betekent niet dat de planologische ontwikkeling voor appellant op 16 augustus 1984 de dag van de aankoop van het perceel, voorzienbaar was. Met een openbare behandeling is niet gewaarborgd dat een ieder kennis neemt van de inhoud van het raadsbesluit. Niet in geschil is dat het college niet heeft aangetoond dat openbaarmaking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht