JOM 2017/253, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:487, 201601791/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor tien jaar voor bouwen en strijdig gebruik t.b.v. uitbreiden en in stand houden van tijdelijk winkelcentrum

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de termijn van tien jaar als bedoeld in artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor in dit geval is aangevangen op de datum waarop met toepassing van artikel 17 van de WRO vrijstelling is verleend voor de met het bestemmingsplan strijdige bouw en het daarmee strijdige gebruik.

De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht