JOM 2017/254, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:468, 201602137/1/A1

Inhoudsindicatie

Aanvullende maatwerkvoorschriften t.z.v. door winkelwagens van supermarkt veroorzaakte geluidoverlast

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht overwogen dat de gestelde maatwerkvoorschriften afdoende zijn om aan de geldende geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer te voldoen. Het college heeft gelet op de hem toekomende beoordelingsruimte in redelijkheid van verdergaande maatwerkvoorschriften kunnen afzien. De rechtbank heeft voorts terecht overwogen dat de door appellant gewenste maatregel, een verbod op het met winkelwagens betreden van de openbare weg, buiten de mogelijkheden van de milieuwetgeving ligt.

De gestelde maatwerkvoorschriften…

Verder lezen
Terug naar overzicht