JOM 2017/255, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:491, 201601212/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen twee onder één kap woning en maken uitweg

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat gelet op de aard van de procedure bij de verlening van een afwijkingsomgevingsvergunning een redelijke uitleg van artikel 9 van de Woningwet met zich brengt dat het bepaalde in de Bouwverordening ook moet wijken voor wat via een afwijkingsomgevingsvergunning mogelijk wordt gemaakt. Bij het verlenen van een dergelijke omgevingsvergunning mag echter het belang dat de desbetreffende bepaling uit de bouwverordening beoogt te beschermen niet uit het oog worden verloren

Appellant betoogt dat de rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht