JOM 2017/256, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:502, 201600973/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden t.z.v. in strijd met bestemmingsplan opslaan van teerhoudend asfaltgranulaat

Samenvatting

De conclusie is dat de berg TAG in overeenstemming is met het bestemmingsplan, zodat het college terecht heeft geweigerd bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen.

Het college en appellant sub 2 betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de opslag van TAG in strijd met het bestemmingsplan plaatsvindt. Volgens hen is opslag ingevolge de geldende bestemming toegestaan. Het college wijst erop dat, anders dan de rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht