JOM 2017/257, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:465, 201600945/1/A1

Inhoudsindicatie

Verzoek om intrekking omgevingsvergunning varkenshouderij niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting

In het Besluit omgevingsrecht zijn de inrichtingen bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wabo aangewezen. De varkenshouderij in kwestie behoort daar niet toe en is derhalve geen inrichting als hier bedoeld. Artikel 2.33, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo biedt daarom geen grond voor intrekking van de vergunning.

Verzoeker bestrijdt de conclusie van het college dat artikel 2.33, eerste lid, …

Verder lezen
Terug naar overzicht