JOM 2017/259, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:473, 201508629/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en strijd met Provinciale Verordening ruimte 2014 N-Br

Samenvatting

Onder het voorliggende reparatieplan kan op de gronden aan de westzijde en de zuidzijde van het bouwvlak meer worden gebouwd dan onder het voorheen geldende plan. De raad heeft in de plantoelichting niet inzichtelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de voor het perceel [locatie 6] voorziene uitbreiding. Niet is gebleken dat de toelichting op het reparatieplan voor de voor het perceel [locatie 6] voorziene ruimtelijke ontwikkeling een verantwoording bevat, …

Verder lezen
Terug naar overzicht