JOM 2017/260, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:497, 201601059/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning en is voorziene gebouw uitbreiding van hoofdgebouw

Samenvatting

In het bestemmingsplan zijn aan het perceel van appellant twee bouwvlakken toegekend. Op de verbeelding ligt tussen de bouwvlakken een smalle strook grond. De bouwvlakken en de strook grond vormen samen het bouwperceel. Op het bouwvlak aan de straatzijde staat de woning van appellant. Het bouwplan is voorzien op het andere bouwvlak. Het voorziene gebouw betreft een vrijstaand gebouw. Reeds omdat het gebouw niet aan de bestaande woning wordt gebouwd, is het niet te…

Verder lezen
Terug naar overzicht