JOM 2017/262, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:472, 201604596/1/A3

Inhoudsindicatie

(Tijdelijk) sluitingsbevel woning vanwege afval van synthetische drugs is geen strafsanctie

Samenvatting

Zoals de ABRvS eerder heeft overwogen, strekt een op artikel 13b, lid 1 van de Opiumwet gebaseerd sluitingsbevel tot uitoefening van bestuursdwang in de zin van artikel 5:21 van de Awb, waarmee wordt opgetreden tegen schending van verboden, neergelegd in de Opiumwet. Indien toepassing van deze bevoegdheid in een concreet geval verder zou strekken dan beëindiging en voorkoming van overtredingen van de Opiumwet, zou de sanctie niet meer uitsluitend…

Verder lezen
Terug naar overzicht