JOM 2017/269, RvS 01-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:524, 201509163/1/A2

Inhoudsindicatie

Gedoogplicht Waterwet zonder overleg rauwelijks opgelegd?, Schadevergoeding geen voorwaarde voor opleggen gedoogplicht

Samenvatting

Het dagelijks bestuur heeft de gedoogplicht niet rauwelijks opgelegd. Nadat appellant bij brief van 4 december 2014 te kennen heeft gegeven geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden, heeft het dagelijks bestuur de gedoogplicht opgelegd. Ook is er geen grond voor het oordeel dat de opgelegde gedoogplicht niet evenredig is. Anders dan appellant betoogt, volgt uit artikel 5.24, lid 1 van de Waterwet niet dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht