JOM 2017/272, RvS 01-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:523, 201603838/1/A1

Inhoudsindicatie

Spoedeisende bestuursdwang huisvuilzak en bewijslast overtreding

Samenvatting

De ABRvS stelt vast dat op de bij het rapport gevoegde foto alleen een smalle lichtbruine strook en een losse adresdrager met de adres- en naamgegevens van appellant en van de afzender zichtbaar zijn. Anders dan het college ter zitting heeft betoogd, biedt de smalle bruine strook onder de adresdrager geen duidelijkheid over de aard van het poststuk. Ook de bekendheid van de afzender biedt die duidelijkheid niet. Door te volstaan met het overleggen van deze foto heeft het…

Verder lezen
Terug naar overzicht