JOM 2017/274, RvS 17-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:510, 201605838/1/R2

Inhoudsindicatie

Ondeugdelijke motivering weigering vaststellen bestemmingsplan

Samenvatting

De raad heeft in zijn besluit alleen meegedeeld dat hij het bestemmingsplan niet heeft vastgesteld. Hij heeft niet aangegeven op welke gronden zijn besluit berust. Evenmin is bij de bekendmaking van dit besluit een motivering vermeld. In het verweerschrift heeft de raad verwezen naar een op de website van de gemeente Hilvarenbeek te vinden geluidsopname van de raadsvergadering van 9 juni 2016 betreffende de behandeling van het voorstel van B&W om het bestemmingsplan vast te stellen. Dit is geen motivering zoals de…

Verder lezen
Terug naar overzicht