JOM 2017/286, RvS 01-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:524, 201509163/1/A2

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding / nadeelcompensatie vanwege gedoogplicht Waterwet?

Samenvatting

Artikel 7.14 van de Waterwet betreft een zogenoemde nadeelcompensatieregeling (uitspraak van de Afdeling van 2 december 2015). Dit laat onverlet dat indien door een besluit de onroerende zaak zelf wordt aangetast, bijvoorbeeld door vergraving van gronden, in beginsel volledige schadeloosstelling in de rede ligt. De overeenkomst die het waterschap met [oude eigenaar] heeft afgesloten, kan niet het wettelijk recht op schadevergoeding van appellant opzij zetten.

Bij afzonderlijke besluiten van 23 januari 2015…

Verder lezen
Terug naar overzicht